มาตรการป้องกันโควิด-19

แนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา