ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 120 หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์

เว็บไซต์ : WWW.BKWSK.AC.TH

Facebook : 

Facebook : www.facebook.com/bkw.srakaew

 Youtube Channel :  https://www.youtube.com/channel/UCG3Rr_r2-P66YuBzDm17azg