ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
       นายสุรวุฒิ พวงจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
       ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการออกหน่วยให้บริการค้าหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุก (Active Case Finding) แก่ประชาชน ในตำบลบ้านแก้งและใกล้เคียง โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านแก้งวิยา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *