ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรี …

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีน Read More »

การตรวจติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายสุรวุฒิ พวงจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา นาง …

การตรวจติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564       นายสุรวุ …

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Read More »

ตรวจประเมินสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564       นายสุรวุฒิ …

ตรวจประเมินสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564         นายสุรวุฒิ พวงจำ …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แบบออนไลน์ Read More »